Polityka ochrony Danych osobowych

RODO

Od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe unijne przepisy, wprowadzające spójne zasady ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, tzw. rozporządzenie RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Administratorem danych osobowych jest Farma Jantar, Jantar ul. Gdańska 1, 82-103 Stegna, NIP 5781990298, REGON 192767505.

 

Farma Jantar przetwarza następujące dane osobowe:

 • imię (imiona),
 • nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • numer pesel,
 • wzór podpisu,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • imiona i nazwiska osób współzamieszkałych w domku/pokoju,
 • rok urodzenia osób współzamieszkałych w domku/pokoju

 

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • realizacji rezerwacji pobytu
 • weryfikacji Państwa tożsamości,
 • weryfikacji tożsamości osób współzamieszkałych w domku/pokoju
 • realizacji umowy zakwaterowania,
 • rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej,
 • ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń.

 

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie lub do czasu ich usunięcia.

 

W stosunku do swoich danych mają Państwo następujące prawa:

 • prawo do dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo do sprostowania, poprawiania, uzupełniania danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, kiedy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody,
 • prawo do usunięcia danych osobowych
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza RODO.

 

Państwa dane pozyskujemy bezpośrednio od Państwa w trakcie dokonywania rezerwacji pobytu (telefonicznie lub osobiście) lub realizacji umowy pobytu (meldunku). Gdy rezerwacja nie była dokonywana bezpośrednio przez Państwa, dane pozyskaliśmy od osoby dokonującej rezerwacji lub meldunku w Państwa imieniu. W imieniu małoletnich dzieci dane pozyskujemy od ich rodziców lub opiekunów. Dane pozyskujemy również za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.farmajantar.pl.

 

Kontakt w sprawie Państwa danych osobowych uzyskać można pod adresem farmajantar@wp.pl