Polityka ochrony Danych osobowych

RODO

 

Od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe unijne przepisy, wprowadzające spójne zasady ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, tzw. rozporządzenie RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Farma Jantar, Jantar ul. Gdańska 1, 82-103 Stegna, NIP 5781990298, REGON 192767505.

 

W sprawach, dotyczących Państwa danych osobowych prosimy kontaktować się mailowo pod adresem: farmajantar@wp.pl , telefonicznie pod numerem: 604410213 lub korespondencyjnie, poprzez skierowanie pisma w sprawie danych osobowych na adres Administratora.

 

Farma Jantar przetwarza następujące dane osobowe:

 • imię (imiona),
 • nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • numer rejestracyjny pojazdu parkującego na Farmie Jantar
 • miejsce zamieszkania,*
 • numer rachunku bankowego,*

* o ile zostały zawarte na wyciągach bankowych lub przekazane nam z Państwa inicjatywy

 

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • przyjęcia i realizacji rezerwacji pobytu,
 • weryfikacji Państwa tożsamości,
 • realizacji umowy zakwaterowania,
 • rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej,
 • ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń,
 • realizacji innych świadczeń, np. zwrot rzeczy pozostawionych podczas pobytu,

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, pozwalający przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy. Dotyczy to także przetwarzania danych osobowych w związku z podejmowaniem działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 

Dane dzieci takie jak rok urodzenia zbierane są wyłącznie od ich rodziców lub opiekunów prawnych w celu ustalenia ich wieku i przysługujących im zniżek.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych, jest też art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

 

Prawnie uzasadniony interes administratora (np. dochodzenie roszczeń) uprawnia do przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Państwa dane pozyskujemy bezpośrednio od Państwa:

 • w wyniku skierowania do nas informacji (zapytania) poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej,
 • dokonywania rezerwacji pobytu (telefonicznie lub osobiście),
 • dokonywania płatności i rozliczeń, w tym wystawiania dokumentów zapłaty,
 • realizacji umowy pobytu,
 • kierowania do nas próśb i zleceń, dotyczących odesłania rzeczy pozostawionych lub przyjęcia adresowanych do Państwa przesyłek.

 

Dane osobowe będą udostępnianie następującym podmiotom:

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć podmioty świadczące na rzecz administratora usługi bankowe, księgowe, pocztowe, dostawy lub utrzymania systemów informatycznych, z zakresu pomocy prawnej, a także współpracujące w zakresie realizacji usług oferowanych przez Administratora.

 

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie lub do czasu ich usunięcia.

 

W stosunku do swoich danych mają Państwo następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania ich kopii – art. 15 RODO,
 • prawo do sprostowania, poprawiania, uzupełniania danych osobowych – art. 16 RODO,
 • prawo do usunięcia danych osobowych – art. 17 RODO,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – art. 18 RODO,
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub b RODO – art. 20 RODO,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO - art. 21 RODO,

prawo do cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych, w przypadku, kiedy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, bez względu na legalność tego przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody,

 • prawo do wniesienia skargi w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza RODO.

 

Organem właściwym do rozpatrywania skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa

 

Informacja o dobrowolności podawania danych osobowych

Poza przypadkami określonymi w przepisach, podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości realizacji oczekiwanej przez Państwa usługi.

 

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Podejmowane wobec Państwa przez administratora decyzje nie będą się opierały wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Farma Jantar ze szczególną uwagą traktuje poszanowanie prywatności użytkowników, odwiedzających stronę www.farmajantar.pl. Pragniemy, aby każdy użytkownik znał zakres pozyskiwanych przez nas danych oraz wiedział, jak może chronić swoją prywatność.

 

Korzystając z serwisu www.farmajantar.pl, każdy użytkownik akceptuje zasady Polityki Prywatności.

 

Gromadzone dane pozyskiwane są w następujące sposoby:

 • poprzez formularz kontaktowy - dane podawane bezpośrednio i dobrowolnie przez użytkownika,
 • podczas korzystania przez użytkowników z serwisu - dane są pozyskiwane automatycznie.

 

Serwery automatycznie zapisują takie dane jak: żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP oraz tzw. pliki cookies.

 

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty (komputer, smartfon, tablet itp.).

 

Administrator strony www.farmajantar.pl wykorzystuje pliki cookies do opracowywania anonimowych statystyk serwisu.

 

Pliki cookies ułatwiają także korzystanie z witryny przez użytkowników.

 

Domyślne ustawienia większości przeglądarek dopuszczają przechowywanie plików cookies na komputerze czy smartfonie użytkownika, ale internauci mogą samodzielnie zarządzać  plikami cookies, mają także możliwość ich blokady. Wybierając w przeglądarce opcję odrzucania plików cookies, trzeba jednak uwzględnić, że niektóre funkcje serwisu mogą nie działać poprawnie.

 

W serwisie www.farmajantar.pl używane są:

 • cookies wskazujące wypełnienie formularza
 • cookies generowane podczas przełączania się do innej wersji serwisu cms, tj. wersji mobilnej
 • cookies utworzone w momencie zmiany rozmiaru fontu

 

Dodatkowo gromadzone są anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba wejść unikalnych/odsłoń, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp.

 

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą formularza kontaktowego, telefonu, poczty e-mail, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, itp.

 

Dane osobowe (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu) zbierane przez formularze służą wyłącznie do celów kontaktowych.

 

Dokładamy starań, aby chronić stronę www.farmajantar.pl przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przetwarzania i przechowywania informacji.

 

Wyłącznie pracownicy i podmioty, które muszą mieć do nich dostęp do danych, aby je przetwarzać w celach opisanych w Polityce Prywatności i tylko w tym zakresie taki dostęp uzyskali.

 

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności. Wszelkie zmiany zostaną opublikowanie na tej podstronie.