Polityka ochrony danych

Od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe unijne przepisy, wprowadzające spójne zasady ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, tzw. rozporządzenie RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Administratorem danych osobowych jest Farma Jantar, Jantar ul. Gdańska 1, 82-103 Stegna, NIP 5781990298, REGON 192767505.

 

Farma Jantar przetwarza następujące dane osobowe:

- imię (imiona),

- nazwisko,

- adres zamieszkania,

- numer pesel,

- wzór podpisu,

- adres e-mail,

- numer telefonu,

- imiona i nazwiska osób współzamieszkałych w domku/pokoju

- rok urodzenia osób współzamieszkałych w domku/pokoju

 

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

- realizacji rezerwacji pobytu

- weryfikacji Państwa tożsamości,

- weryfikacji tożsamości osób współzamieszkałych w domku/pokoju

- realizacji umowy zakwaterowania,

- rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej,

- ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń.

 

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie lub do czasu ich usunięcia.

 

W stosunku do swoich danych mają Państwo następujące prawa:

- prawo do dostępu do swoich danych osobowych,

- prawo do sprostowania, poprawiania, uzupełniania danych osobowych,

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- prawo do cofnięcia zgody w przypadku, kiedy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody,

- prawo do usunięcia danych osobowych

- prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,

- prawo do wniesienia skargi w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza RODO.

 

Państwa dane pozyskujemy bezpośrednio od Państwa w trakcie dokonywania rezerwacji pobytu (telefonicznie lub osobiście) lub realizacji umowy pobytu (meldunku). Gdy rezerwacja nie była dokonywana bezpośrednio przez Państwa, dane pozyskaliśmy od osoby dokonującej rezerwacji lub meldunku w Państwa imieniu. W imieniu małoletnich dzieci dane pozyskujemy od ich rodziców lub opiekunów. Dane pozyskujemy również za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.farmajantar.pl.

 

Kontakt w sprawie Państwa danych osobowych uzyskać można pod adresem farmajantar@wp.pl.

Szybki Kontakt

Farma Jantar, Joanna Włodarska

Jantar, ul. Gdańska 1

82-103 Stegna

tel. kom. 604 410 213

e-mail: farmajantar@wp.pl

Jazdy konne

informacje i rezerwacja

tel. kom. 668 269 314

Mapa Farmy

INFORMACJE DODATKOWE
 
Nagrody i wyróżnienia
Nagroda specjalna XXII edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Rolnik - Farmer Roku" Podziękowanie od Fundacji „Trzeba Marzyć” III miejsce w ogólnopolskim konkursie „Fundusze Unii Europejskiej a mój mały biznes turystyczny” z 2006 roku, realizow
 
Fundusze Unijne
Projekt „Farma Jantar – Rozwój Usług – zakup urządzeń SPA” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2007-2013. Oś pri
Polityka ochrony danych
Od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe unijne przepisy, wprowadzające spójne zasady ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, tzw. rozporządzenie RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób f